บริการของเรา

*บริการของ ROJ : ROJ Complete Signage and Visual Marketing Communication Solution

งานออกแบบ และให้คำปรึกษา: เรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมออกแบบสื่อป้ายโฆษณาที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด
งานออกแบบทางโครงสร้างวิศวกรรม: ทีมงานการออกแบบทางวิศวกรรมของเรามีความยินดีที่จะบริการออกแบบ และให้คำปรึกษางานโครงสร้าง
วิศวกรรมต่างๆ ด้วยประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักมาตรฐานสากล
งานเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์: เรามีความเชี่ยวชาญ และความยินดีที่จะเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และให้ความคุ้มค่าสูงสุดแก่ท่านลูกค้าเสมอ
งานขออนุญาตต่างๆ: เราพร้อมให้คำแนะนำ และดำเนินการเรื่องงานเอกสารการขออนุญาตเกี่ยวกับสื่อป้ายโฆษณาต่างๆ ให้แก่ท่านลูกค้า
งานผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง: เราสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผลิตสินค้าทุกชิ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นนำภายในโรงงานผลิตของเราเพื่อที่จะได้มาซึ่ง
สินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสากล
งานติดตั้ง: เราส่งทีมงานที่มีประสบการณ์ และคุณภาพไปติดตั้งงานสื่อป้ายโฆษณาให้คุณตรงตามเวลาที่นัดหมาย
งานดูแลหลังการขาย: เราพร้อมส่งทีมงานที่มีคุณภาพไปดูแลความเรียบร้อยของระบบ และโครงสร้างสินค้าของเราตลอดการใช้งานของท่านลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

CHANNEL LETTER

SIGNBOARD

ILLUMINATE SIGN

PYLON TOWER

GRAPHIC PRINTING

FREE STANDING

INTERIOR SIGN, DIRECTIONAL SIGN

BESPOKE PRODUCT