ประวัติของเรา

บริษัท โรจน์แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2523 (ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนศิลป์ โฆษณา) โดย นายไพโรจน์ พลากรกิจวัฒนา และ นางวลีพร โอตรวรรณะ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในวงการ งานสื่อป้ายโฆษณา บริษัท โรจน์แอดเวอร์ไทซิ่ง ได้ผลิต นำเสนอ และติดตั้งผลงาน คุณภาพที่ได้ สร้างความพึงพอใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้กิจการของบริษัท โรจน์แอดเวอร์ไทซิ่ง นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องมาถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯได้ ทำการอยู่ในอาคารสำนักงานและโรงงานผลิตที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยบนพื้นที่ใช้สอย กว่า 20,000 ตารางเมตร ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้น และพัฒนาสินค้าพร้อมบริการใหม่ๆ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของทางลูกค้าได้อย่างดีที่สุดตลอดไป

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ค่านิยมหลักขององค์กร

ผลงานที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษในวงการงานสื่อป้ายโฆษณา บริษัท โรจน์แอดเวอร์ไทซิ่งได้ผลิต นำเสนอ และติดตั้งผลงานคุณภาพที่ได้สร้างความพึงพอใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่น ภาคธุรกิจรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ และอื่นๆอีกมากมาย เราได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผ่านทางสินค้า และงานบริการที่จริงใจ และได้คุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล และเรายังคงจะยึดมั่นใน หลักการงานบริการ ที่เน้นซึ่งคุณภาพ และความจริงใจต่อลูกค้าของเราเช่นนี้ต่อไป

ผลงานของเรา